S ohledem na charakter naší seznamky se aktivně snažíme, aby informace, které nám poskytnete, byly v bezpečí :-) Shromaždujeme pouze takové informace, které jsou nezbytné pro zajištění chodu naší seznamky, nevyužíváme e-mailing ani jiné, dle nás, nemorální praktiky :-)

 

1. Účel prohlášení

 

V tomto prohlášení Vás chceme informovat o tom jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Podotýkáme, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob.

 

2. Správce osobních údajů

 

Osoba odpovědná za správu Vašich osobních údajů je provozovatel portálu MileneckyVztah.cz, tj. Martin Moravec, bydlištěm K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 738 01. Kontaktní e-mail na správce osobních údajů: [email protected].

 

3. Naše zásady nakládání s osobními údaji

 

- Údaje vždy zpracováváme v souladu se zákonem

 - Údaje, které nám poskytnete, bezpečně uchováváme a to JEN po dobu platnosti Vaší registrace na naší seznamce

 - Samozřejmě nezveřejňujeme žádné informace, které jste nám sami neposkytli

 - Za pravost fotografií a informací v profilech neručíme

 - K obchodním a statistickým účelům využíváme Google Analytics a Google Adwords

 

4. Druhy informací, které shromažďujeme

 

Informace, které shromažďujeme, shromaždujeme výhradně JEN za účelem zajištění provozu portálu ZijemeNezavazne.cz

 

a) Neshromažďujeme informace o lidech mladších 18-ti let

 Portál ZijemeNezavazne.cz je určen výhradně pro uživatele starší 18-ti let. Pokud Vám ještě 18 let nebylo, prosím neregistrujte se.

Pokud při kontrole zjistíme, že nám poskytl informace někdo mladší 18 let, tak jeho profil po tomto zjištění okamžitě smažeme a samozřejmě také o této osobě smažeme všechny informace, které nám poskytl.

 

b) Informace, které nám poskytnete

Během registrace budete požádáni o sdělení osobních údajů - e-mailová adresa, pohlaví, bydliště, věk, přezdívka (ne Vaše pravé jméno). Další informace, které mohou být citlivými údaji, např. jaké pohlaví hledáte, váha apod. si budete moci upravit po přihlášení do profilu.

E-mailovou adresu pokládáme za velice citlivý údaj, proto Vaši e-mailovou adresu mohou vidět pouze V.I.P. GOLD uživatelé a to pouze v případě, že jste se zviditelněním Vaší e-mailové adresy výslovně souhlasili ("zaškrknutí" kolonky) u "Souhlasím se zviditelněním e-mailové adresy pro V.I.P. GOLD uživatele". Samozřejmě poté v "Upravit profil" máte možnost nastavit zneviditelnění e-mailové adresy.

 

c) Informace, které získáváme během používání naší služby

 Mezi další informace, které shromažďujeme za účelem zajištění provozu portálu ZijemeNezavazne.cz patří:

 

Informace o provedení platby

Shromažďujeme údaje, které souvisí s provedením platby za V.I.P. a V.I.P. GOLD členství, tj. číslo Vašeho bankovního účtu, údaje související s Vaší kreditní kartou, telefonní číslo.

 

Informace o zařízení

Skrze Google Analytics shromažďujeme údaje o zařízení, z kterého se na náš portál přihlášujete (např. druh hardwaru, verze operačního systému).

 

Informace z protokolu

Používáním našeho portálu automaticky shromažďujeme určité informace a ukládáme v protokolech našich serverů. Mezi tyto informace patří:

 

- bližší informace o tom, jakým způsobem jste použili službu (např. vyhledávací dotazy)

- adresu internetového protokolu

informace o událostech zařízení, jako jsou nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku nebo odkazující adresa URL

 

Informace o Vaší poloze

Informace o Vaší poloze neukládáme, pouze ji využíváme k přednastavení lokality při registraci

 

Uložiště

Skrze webové úložiště prohlížeče (včetně technologie HTML 5) nebo mezipaměti aplikací, můžeme shromažďovat a uchovávat informace (především nastavení) v místním úložišti vašeho zařízení.

 

Cookies

Používáme soubory cookies nebo podobné technologie k identifikaci Vašeho prohlížeče nebo zařízení. Jsou-li tyto informace propojeny s Vaším účtem, nakládáme s nimi jako s osobními údaji. S používáním souborů cookies můžete souhlasit při návštěvě našich stránek.

 

Co to jsou Cookies?

Cookie je velmi malý textový soubor (cookies - množné číslo), který často obsahuje jedinečný anonymní identifikátor. Když navštívíte nějaké internetové stránky, počítač požádá Váš počítač o povolení taktový soubor uložit v části Vašeho pevného disku, která je konkrétně určená pro soubory cookies. 

 

 

Informace získané prostřednictvím souborů cookies mohou zahrnovat datum a čas Vašich návštěv internetových stránek, jednotlivé stránky, které jste si prohlíželi, a dobu, kterou jste na internetových stránkách strávili. 

 

 

5. Jak používáme informace, které shromažďujeme

 

 

Osobní údaje poskytnuté při registraci uživatele či při využívání našich služeb zpracováváme za účelem naplnění smluvních podmínek stránek ZijemeNezavazne.cz a plnění účetních a daňových povinností naši společnosti.

Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k ochraně stránek ZijemeNezavazne.cz i jejich uživatelů. Tyto informace rovněž používáme, abychom Vám mohli poskytnout obsah odpovídající Vašim potřebám – jako například relevantnější výsledky vyhledávání atp.

Když nás kontaktujete, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom Vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách, vylepšeních či zvýhodněných nabídkách V.I.P. členství a zviditelnění. E-mailovou adresu můžeme rovněž použít pro zasílání notifikací na příchozí zprávy ve Vašem profilu, či k zasílání informací o analýze návštěvnosti Vašeho profilu.

Zasílání informací na e-mailovou adresu můžete kdykoliv vypnout tak, že nás kontaktujete na [email protected] s žádostí o to, ať Vám nejsou zasílány informativní e-maily a my Váš požadavek obratem splníme.

Některé Vaše osobní údaje (např. IP adresa) držíme rovněž z důvodu oprávněného zájmu za účelem ochrany našich práv, případně práv a svobod třetích osob.

Váš obsah na ZijemeNezavazne.cz analyzují naše automatizované systémy, abychom Vám mohli nabídnout funkce služeb relevantních přímo pro Vás, například detekci spamu a malwaru.

 

 

6. Jak dlouho shromažďujeme Vaše osobní údaje?

 

 

Osobní údaje registrovaných uživatelů shromažďujeme do té doby, než si registrovaný uživatel sám přeje profil smazat.

 

 

7. Další příjemci osobních údajů

 

 

Mezi další příjemce Vašich osobních údajů patří subjekty, které zajišťují správu a provoz našeho portálu (správce hostingu, správce domény) a dále pak subjekt poskytující realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy

 

 

8. Přístup k Vašim údajům a Vaše práva

 

 

a) Právo přístupu

Máte právo na přístup k Vašim údajům a na další související informace. Máte právo nás požádat po poskytnutí Vašich osobních údajů v běžně používaném, strojově čitelném formátu, který umožňuje jejich předání jinému správci. Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných údajů. V případě, že byste si přáli další kopie, může po Vás být vyžadován poplatek.

 

b) Právo na opravu

Pokud si budete přát některé údaje, které jste nepřesně udali, opravit, máte právo sdělit tuto informaci správci a ten je povinen bez zbytečného odkladu tyto údaje opravit.

 

c) Právo na vymazání

V případě, že se rozhodnete pro vymazání Vašich údajů z portálu ZijemeNezavazne.cz je správce bez zbytečného odkladu povinen zajistit výmaz všech údajů, které se Vaší osoby týkají. Toto právo nelze uplatnit v případě, kdy je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro obhajobu právních nároků či v dalších případech, které GDPR stanovuje.

 

d) Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, když jste vznesl(a) námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud popíráte přesnost uvedených osobních údajů.

 

e) Právo na přenositelnost údajů

Od 25. května 2018 budete mít za určitých okolností nárok na vyžádání osobních údajů, které jste nám poskytli (ve strukturované, často používané a strojově čitelné formě) a tyto použít jinak nebo nás vyzvat, abychom tyto údaje předali třetí straně dle Vašeho výběru.

 

 

9.  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

Pokud jste nám ke zpracování vašich údajů poskytli souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po celou dobu, po kterou byl váš souhlas platně udělen. Odvolání vašeho souhlasu bude mít vliv jen na zpracování vašich údajů pro konkrétní účel nebo účely, pro které byl udělen. Nemá však vliv na zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely a právní důvody, pokud se na takové osobní údaje vztahují.

 

 

Tyto zásady ochrany soukromí jsou platné od 25.5.2018

 

Ve Frýdku-Místku dne 25.5.2018