V poslední době jsme zásobeni e-maily s dotazy, zda máme co dočinění se seznamkou RandimeNezavazne.cz.

Se seznamkou RandimeNezavazne.cz nemáme vůbec nic společného.

Provozuje ji někdo jiný, jedná se jen o podobný název. Nejsme z toho nadšeni, ale co naděláme ... :-( 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Užíváním  portálu www.ZijemeNezavazne.cz potvrzujete, že jste osoba starší 18-ti let plně způsobilá k právním úkonům a vyjadřujete svůj souhlas s těmito Smluvními podmínkami a pravidly definujícími správné užívání portálu ZijemeNezavazne.cz a zároveň souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou specifikovány zde: www.zijemenezavazne.cz/zasady-ochrany-soukromi

 

Pokud nesouhlasíte s těmito smluvními podmínkami a pravidly, jste povinni se používání ZijemeNezavazne.cz zdržet.

Služba ZijemeNezavazne.cz umístěná na adrese http://www.zijemenezavazne.cz  (dále jen „ZijemeNezavazne.cz“), slouží návštěvníkům k zábavným účelům.

 

Smluvní podmínky a pravidla si prosím pečlivě přečtěte.

 

1. Smluvní podmínky a pravidla ZijemeNezavazne.cz

 

1)     Provozovatel služby je Martin Moravec – IČ: 76408256. (dále jen „provozovatel“) bydlištěm na adrese K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 738 01.

2)    Uživatelem se rozumí osoba starší 18-ti let plně způsobilá k právním úkonům, která používáním ZijemeNezavazne.cz vyslovuje souhlas s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, a zavazuje se tyto Smluvní podmínky a pravidla respektovat (dále jen „uživatel“).

Pro používání služeb na našich stránkách a k prohlížení našich stránek vám musí být nejméně 18 let nebo více, podle toho, zda se na vás vztahují zákony jiné země, kde se dospělým stáváte v pozdějším věku. Souhlas s podmínkami užití. Tyto podmínky užití tvoří závazné smluvní vztahy mezi vámi a provozovatelem portálu. Těmito podmínkami se řídí používání našich stránek, obsahu našich stránek, produktů a služeb nabízených přes naše stránky. Použitím, prohlédnutím či využitím jakékoli naší služby potvrzujete, že jste starý nejméně 18 let nebo více, pokud to vyžaduje zákon země, kterým jste občanem k dosažení dospělosti a souhlasíte s tím, že se stáváte subjektem smluvně vázaným na základě těchto podmínek.

Naše služby nemusí být dostupné nebo používané tam, kde je to zákonem zakázáno. Přístupem a používáním služeb můžete narazit na obsah, který lze považovat za sexuálně urážlivý, pouze pro dospělé, urážlivý, nemravný nebo nežádoucí. Kromě toho může být určitý obsah nebo materiály, které jsou součástí našich Služeb, nevhodný pro prohlížení nezletilých osob nebo osob, které nechtějí být vystaveny sexuálně explicitnímu materiálu. Komerčně dostupná rodičovská kontrola ochrany může pomoci při omezení přístupu k materiálu, který je sexuálně explicitní nebo škodlivý pro nezletilé. Pokud se chcete dozvědět více o této rodičovské kontrole, naleznete výsledky vyhledávání pro jednotlivé možnosti například zde: https://www.google.cz/search?q=rodi%C4%8Dovsk%C3%A1+kontrola&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t. Jste zcela odpovědni za všechny ztráty a rizika osobní újmy plynoucích z používání našich služeb, včetně, ale nikoli výhradně, z veškeré off-line nebo online komunikace, interakce s ostatními. Je vaší povinností přijmout veškerá nezbytná opatření při interakci s osobami, které potkáte nebo s nimi přijdete do styku prostřednictvím našich služeb.

Dále prohlašujete a zaručujete se k následujícímu:

- Nebudete poskytovat nebo povolovat všem nezletilým přístup k našim službám nebo k vašemu účtu.

- Nesmíte a nebudete přistupovat nebo používat naše služby na místě, kde je takové použití zákonem zakázáno.

- Vaše užívání služeb bude v souladu se všemi platnými zákony, pravidly, předpisy, nařízeními, vyhláškami nebo zvyklostmi.

Chápete, že pokud získáte přístup ke službám, budete vystaveni vizuálním obrazům či slovním popisům nebo dalšímu obsahu, který je sexuálně orientován nebo je výslovně erotické povahy. Dobrovolně tak činíte na vlastní uvážení, protože si chcete číst nebo zobrazit materiály a obsah, které jsou k dispozici pro své osobní potěšení, informace nebo vzdělávání. Vaše volba je projevem vašeho zájmu v sexuálních záležitostech, o kterých si myslíte, že jsou zdravé a normální, a které jsou podle vašich zkušeností obecně sdílené v komunitě dospělých lidí. Dále prohlašujete, že jste obeznámeni s obecnými standarty mezi dospělými lidmi, pokud jde o přijetí těchto sexuálně explicitních materiálů. Tyto nelze zaměnit za chlípné zájmy nebo za zjevně urážlivé materiály

- Využíváním našich Služeb souhlasíte, že můžete v rámci propagace dostávat sexuálně orientovaný materiál.

- Pokud si založíte účet, prohlašujete, že jste nebyl nikdy usvědčen ze sexuálního trestného činu a nejste veden jako sexuální delikvent.

- Upozorňujeme, že nebudeme nést žádnou trestní odpovědnost za naše uživatele nebo členy a pokud zjistíme nějaké porušení zákona během využívání našich Služeb či návštěvě našich stránek, předáme věc ihned Policii ČR k prošetření a posouzení.

3) Okamžikem zahájení užívání ZijemeNezavazne.cz je založen smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem, který se řídí těmito Smluvními podmínkami a pravidly. Zahájením užívání se rozumí faktické užívání ZijemeNezavazne.cz nezávisle na tom, jestli k němu dochází po úspěšné registraci, nebo bez registrace.

4) Na registraci do ZijemeNezavazne.cz není právní nárok. Poskytovatel může bez náhrady ukončit členství uživatele, který není V.I.P. - smazat uživatelský profil a jakýkoli obsah či údaj, který uživatel publikoval na ZijemeNezavazne, poskytovatel může uživateli zakázat přístup a využívání ZijemeNezavazne.cz, a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění. Tento nárok provozovatel využije převážně při zjištění porušení podmínek v bodě č. 6. (Práva a závazky uživatelů ZijemeNezavazne.cz).

5) Pokud uživatel nesouhlasí s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, je povinen se užívání ZijemeNezavazne.cz zdržet.

 

2. Ochrana soukromí

 

Použitím ZijemeNezavazne.cz poskytuje uživatel provozovateli osobní údaje za účelem poskytování služeb zmíněných v úvodu tohoto dokumentu.

Uděluje tímto provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním poskytnutých osobních údajů a v souladu s s čl. č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob. Uživatel souhlasí se skutečností, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být v rámci služby ZijemeNezavazne.cz zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje uživatel provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu provozovatele.

Provozovatel se zavazuje, že s osobními údaji uživatele bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s s čl. č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Provozovatel portálu ručí za to, že osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám, s výjimkou nutné technické podpory tohoto webového portálu, vymáhání dluhu či vyšetřování PčR a uveřejňováním Registrovaný uživatel dává svůj souhlas na základě příslušných zákonných ustanovení.

Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz ručí za to, že registrovaným uživatelům nebudou na e-mailovou adresu uvedenou při registraci na ZijemeNezavazne.cz chodit žádná obchodní sdělení týkající se jiného subjektu než portálu ZijemeNezavazne.cz .

Za uživatelské jméno a heslo, které je vytvořeno uživatelem, má uživatel plnou odpovědnost. Uživatel musí zajistit, aby poskytnuté uživatelské jméno a heslo nebylo zpřístupněno třetím stranám.

Uživatel souhlasí s tím, že má provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz právo ozývat se jeho osobě skrze e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři s informacemi týkající se portálu ZijemeNezavazne.cz (Informace o novinkách, informace o novém vzkazu na ZijemeNezavazne.cz apod.).

 

3. Uživatelský účet na ZijemeNezavazne.cz

 

Uživatelský účet (dále jen „účet“) vzniká úspěšně provedenou registrací na serveru ZijemeNezavazne.cz, během které uživatel vložil všechny povinné parametry, kterými jsou:

 

- přezdívka

- pohlaví

- výška

- věk

- místo bydliště

- určení povahové charakteristiky

- určení toho co uživatel hledá

Užíváním ZijemeNezavazne.cz uživatel souhlasí s tím, že výše uvedené povinné údaje z registrace budou standardně zveřejněné ostatním uživatelům ZijemeNezavazne.cz, stejně tak i další údaje, které si uživatel zvolí po přihlášení na svůj účet včetně profilové fotografie.

Přihlašovací údaje do profilu sestávají z uživatelského jména a hesla. Tyto přihlašovací údaje jsou uživateli zaslány na vyplněnou e-mailovou adresu ihned po registraci uživatele. Uživatel je povinen zajistit důvěrnost svých přihlašovacích údajů pro přístup do ZijemeNezavazne.cz (uživatelské jméno a heslo), a zejména tímto souhlasí s tím, že tyto údaje nesdělí žádné třetí osobě. Uživatel si je vědom, že v případě poskytnutí těchto údajů třetí osobě nese plnou odpovědnost za škodu, která tímto případným zneužitím údajů vznikla. Pokud uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí provozovateli.

Používáním ZijemeNezavazne.cz uživatel souhlasí se zasláním e-mailu s udělenými přihlašovacími údaji.

 

4. Odpovědnost provozovatele za poskytnuté služby

 

Provozovatel provozuje stránky ZijemeNezavazne.cz na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví.

Provozovatel ani jeho dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti s ZijemeNezavazne.cz žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto Smluvních podmínkách a pravidlech nebo v dodatečných podmínkách. V souvislosti s obsahem ZijemeNezavazne.cz a obsahem třetích stran, s konkrétními funkcemi ZijemeNezavazne.cz, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit potřeby uživatele se provozovatel k ničemu nezavazuje.

Provozovatel ani jeho dodavatelé či distributoři nenese jakoukoliv odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

Provozovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah umísťovaný uživatelem na ZijemeNezavazne.cz

Uživatel se zavazuje odškodnit provozovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Smluvních podmínek a pravidel uživatelem.

Jestliže ZijemeNezavazne.cz používá uživatel pro osobní účely, žádná část těchto podmínek ani žádné dodatečné podmínky neomezují zákonná práva spotřebitele, která uživateli nelze prostřednictvím smluvních ujednání odepřít.

Provozovatel je oprávněn i bez souhlasu uživatele a bez předchozího oznámení stránky ZijemeNezavazne.cz upravovat nebo vylepšovat. Může průběžně přidávat či odebírat funkce a také může pozastavit či ukončit celou službu. Jestliže určitou službu přestane provozovatel poskytovat, zašle uživateli s předstihem upozornění a umožní mu získat z dané služby příslušné informace, bude-li takový postup možný a účelný.

 

5. Provozní podmínky, práva a povinnosti provozovatele

 

Provozovatel zajistí na základě souhlasu s těmito Smluvními podmínkami a pravidly pro uživatele:

1) Dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu.

2) Uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby.

3) Možnost kontroly toho, co uživatel zveřejní a co nikoli.

4) Poskytnutí registrace a základních funkcí ZijemeNezavazne.cz zdarma. Základními funkcemi se rozumí ty funkce, které může využívat běžný registrovaný uživatel a nejsou součástí zpoplatněných služeb nebo VIP členství.

Při zajišťování provozu služeb provozovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Provozovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel rovněž nemůže zaručit, že nedojde ke ztrátě interní pošty nebo obsahu profilů jednotlivých uživatelů. Uživatel využívá systém provozovatele plně na své vlastní riziko. Svobodným rozhodnutím uživatele systém používat, uživateli nevznikají žádná práva, nároky nebo záruky ve vztahu k provozovateli.

Každý uživatel je sám odpovědný za obsah svého profilu. Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz Martin Moravec nenese žádnou zodpovědnost či záruku za vytváření a pravdivost obsahu sdělení uživatelů. Kdykoliv se jakýkoliv uživatel registruje na portálu ZijemeNezavazne.cz stává se automaticky neověřeným uživatelem, resp. takovým uživatelem, u kterého provozovatel portálu nezaručuje pravdivost uvedených údajů. O skutečnosti, že je uživatel neověřený jsou ostatní návštěvníci portálu informování kolonkou v profilu u fotografie s textem „Ověřený uživatel: NE“.

Všem uživatelům stránek je umožněno, aby se mohli na stránkách ZijemeNezavazne.cz zdarma zaregistrovat a zdarma se ozývat skrze vzkazy registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelům je znemožněno psát zprávy (vzkazy) ostatním registrovaným uživatelům ve chvíli, když jim je doručena zpráva (vzkaz).

Registrovaní uživatelé, kteří nemají aktivováno V.I.P. členství, nemají možnost číst přijaté zprávy (pošta – záložka „doručené“). Možnost čtení přijatých zpráv je zpřístupněna po aktivování V.I.P. členství. 

Skutečně ověřeným uživatelem se stává uživatel, který nám na e-mailovou adresu [email protected] zašle svou profilovou fotografii na níž bude jasně vidět daný uživatel a zároveň bude na fotografii viděn ručně napsaný nápis „ZijemeNezavazne.cz". Pokud tak uživatel učiní, je poté považován za ověřeného uživatele a následně ostatní návštěvníci stránek na profilu tohoto uživatele uvidí status: „Ověřený uživatel: ANO“. Status "Ověřený uživatel: ANO" získává také uživatel, který si pořídí V.I.P. členství či V.I.P. Gold členství. Výše zmíněný postup popisuje udělování statusu: "Ověřený uživatel: ANO" u mužů. Jelikož je množství registrovaných žen nižší, než v případě mužů, průběžně kontrolujeme každý ženský profil. 

Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz se zavazuje, že nebude vytvářet fiktivní profily uživatelů s výjimkou několika smyšlených profilů, které na portálu  slouží pouze ke zjištění chování registrovaných uživatelů (sledování zda například na portálu není uživatel, který ostatním uživatelům rozesílá obchodní nabídky, nabídky erotického charakteru či jiné nabídky, které jsou v rozporu  s těmito všeobecnými podmínkami) a ke zvýšení atraktivnosti stránek. Provozovatel portálu se zavazuje, že množství těchto smyšlených profilů bude pouze nepatrné, maximálně na úrovni 0,1% všech registrovaných uživatelů. Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz se zavazuje, že zajistí, aby vždy bylo na portálu přes 99,9% uživatelů skutečných, zaokrohleně tedy 100% jak je avizováno na úvodní straně portálu ZijemeNezavazne.cz. Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz se zavazuje, že z těchto, jím vytvořených profilů, nebudou odesílány žádné zprávy. Pokud je u uživatele napsáno "Ověřený uživatel: ANO" zcela jistě se nejedná o smyšlený profil.

Z důvodu, aby registrovaní uživatelé měli lepší přehled o uživatelích, kteří pravidelně navštěvují a využívají portál ZijemeNezavazne.cz, vyhrazuje si provozovatel právo smazat uživateli profil v případě, že uživatel není aktivní déle, než 100 dní. Toto právo uživatel může, ale i nemusí využít.

 

Všem uživatelům stránek je umožněno, aby se mohli na stránkách ZijemeNezavazne.cz zdarma zaregistrovat a zdarma se ozývat skrze vzkazy registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelům je znemožněno psát zprávy (vzkazy) ostatním registrovaným uživatelům ve chvíli, když jim je doručena zpráva (vzkaz). Registrovaní uživatelé, kteří nemají aktivováno V.I.P. členství, nemají možnost číst přijaté zprávy (pošta – záložka „doručené“). Možnost čtení přijatých zpráv je zpřístupněna po aktivování V.I.P. členství. 

Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům zprávy (vzkazy) informující o nově registrovaných uživatelích opačného pohlaví na portálu ZijemeNezavazne.cz. Tyto zprávy (vzkazy), které jsou odesílány z profilu "ZijemeNezavazne.cz", se následně ukládají do záložky "doručené" v "pošta" a jsou stejně jako zprávy od ostatních uživatelů pokládány za "vzkaz". Současně se zasláním vzkazu, ať už se jedná o vzkaz od jiného uživatele či vzkaz informující o nově registrovaných uživatelích, je uživateli doručen i e-mail s informací, že má na stránkách ZijemeNezavazne.cz nový vzkaz.  Tyto informativní zprávy jsou zasílány pouze nově registrovaným uživatelům, přičemž je na zvážení provozovatele koho z uživatelů pokládá za nově registrovaného uživatele a koho již nikoliv.

Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz si vyhrazuje právo organizovat setkání uživatelů ZijemeNezavazne.cz. Organizování setkání uživatelů ZijemeNezavazne.cz, tedy určení data a místa setkání je zcela na rozhodnutí uživatele ZijemeNezavazne.cz. V případě, že se provozovatel ZijemeNezavazne.cz rozhodne zorganizovat setkání uživatelů je povinen informovat všechny V.I.P. uživatele portálu ZijemeNezavazne.cz o termínu a místě plánovaného setkání skrze vzkaz či e-mailovou zprávu.

Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz svým registrovaným členům negarantuje, že jim portál ZijemeNezavazne.cz zprostředkuje seznámení.

V případě, že se registrovaný uživatel, ať už běžný uživatel nebo V.I.P. uživatel rozhodne zrušit profil na portálu ZijemeNezavazne.cz, je povinen napsat na e-mail: [email protected]  žádost o smazání profilu z portálu ZijemeNezavazne.cz. Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz je pak povinen profil uživatele ZijemeNezavazne.cz bezodkladně zrušit.

Při porušení Smluvních podmínek a pravidel ZijemeNezavazne.cz při provozování zakázaných aktivit, publikování zakázaného obsahu, nebo při nevhodném či neslušném chování, může provozovatel přistoupit k následujícím opatřením:

- upozornění

- varování v podobě dočasného zamezení přístupu

- smazání profilu

- trvalá blokace přístupu na ZijemeNezavazne.cz 

 

6. Práva a závazky uživatelů ZijemeNezavazne.cz

 

Uživateli musí být nejméně 18 let.

Uživatel se zavazuje veškeré služby užívat řádně a zdržet se jejich zneužití, jakož i dodržovat platnou právní úpravu.

Uživatel se zavazuje, že při registraci vyplní povinné osobní údaje odpovídající skutečnosti a vyplní přesně všechny potřebné informace v registračním formuláři. Uživatel je odpovědný za pravidelné aktualizace dat nebo změny.

Vytvořením profilu a následném uložením fotografií na portálu ZijemeNezavazne.cz dává uživatel provozovateli portálu ZijemeNezavazne.cz souhlas k tomu, aby byla jeho fotografie umístěna na hlavní stranu portálu ZijemeNezavazne.cz, tzn. do oblasti, kde jsou pohybující se miniatury profilových fotografií. Pokud se stane, že provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz do této oblasti uloží uživatelovu fotografii a uživatel si bude v průběhu času přát svůj profil smazat, pak daný profil provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz musí dle bodu č. 8 bezodkladně smazat, pokud však uživatel výslovně neuvede, že si přeje smazat i svou fotografii z hlavní strany portálu ZijemeNezavazne.cz má se za to, že uživatel souhlasí s tím, že v daném místě jeho fotografie zůstat může.

Uživatel je odpovědný za veškeré informace, které vloží do systému. Všechny informace zde uvedené jsou použity pro účely zprostředkování kontaktu a nemůže je vidět nebo měnit třetí strana. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo odmítnout podepsat smlouvu bez uvedení důvodů, zrušit nebo omezit používání funkcí v systému, pro tyto případy:

(a) nepravdivé údaje v žádosti (registračním formuláři),

(b) pochybnosti o plné moci k zastupování a právní existenci daného uživatele (člena).

Kontakt je obvykle oznámen prostřednictvím e-mailu. V přítomnosti pevné linky nebo telefonního čísla na mobil, lze tyto prostředky také používat ke kontaktu či komunikaci s uživatelem.

Pro ochranu anonymity našich uživatelů nejsou uváděna žádná soukromá data v emailové ani jiné komunikaci. Oznámení uživatelům o změnách, inovacích nebo další systémové informace budou uživateli zasílány emailem, který uživatel zadal při registraci a tímto souhlasí s posíláním těchto oznámení včetně novinek. Za případné zneužití nebo škody, které nastanou při používání systému, nenese provozovatel portálu žádnou odpovědnost.

Souhlasem s těmito smluvními podmínkami zároveň plně dáváte na vědomí, že se na ZijemeNezavazne.cz vyvarujete těmto nepovoleným aktivitám:

1) Veškerá činnost a obsah v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR (propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie, atd.).

2) Urážející, zesměšňující či poškozující aktivita vůči provozovateli, jeho službám, zaměstnancům a spolupracovníkům.

3) Vydávání se za člena administrace služby, poškozování ZijemeNezavazne.cz (např. lákání hesel, nabourávání se do systému, rozesílání adres jenž může vynutit kolaps PC, atd.).

4) Užití slov "správce" nebo "admin" v uživatelském jménu, začlenění vulgárních výrazů do uživatelského jména, nebo záměrné vytvoření uživatelského jména podobného jinému uživatelskému jménu.

5) Konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost ZijemeNezavazne.cz.

6) Veřejná aktivita prokazatelně směřující k poškození jiného uživatele (např. klonování profilu a jeho obsahu).

7) Používání více než jednoho účtu jedním uživatelem (1 uživatel může založit pouze 1 účet).

8) Zakládání nebo potvrzování profilu jiným osobám nebo umožňování jiným osobám neregistrovaným na ZijemeNezavazne.cz posílat vzkazy z profilu registrovaného uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem.

9) Umožňování využívání služeb ZijemeNezavazne.cz třetím osobám bez písemného souhlasu provozovatele (Uživatel odpovídá za škodu, kterou provozovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb).

10) Manipulace se zdrojovým kódem, svévolné zasažení do systému.

11) Obcházení blokace udělené za nedodržování pravidel služby.

12) Aktivní a záměrné získávání přihlašovacích údajů jiných uživatelů.

13) Užívání svého účtu pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů, hoaxů atd.), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu.

14) Komerční působení na službě ZijemeNezavazne.cz či využití služby ZijemeNezavazne.cz ke komerčním účelům (jakékoliv komerční nebo reklamní sdělení, včetně www adresy, nebo její části v profilu uživatele), pro reklamní vzkazy (upozorňující na "zajímavé" webové stránky, produkt či služby), pro nabídkové vzkazy (nabízející přivýdělek, zaručené výsledky či úsporu), pro podvodné vzkazy (lákající heslo, finanční hotovost, odesílání různých druhů kódů), pro opakující se vzkazy (poslané rychle za sebou či v nepřiměřeně velkém množství), pro umisťování či rozesílání reklamy.

15) Umisťování či rozesílání textů týkajících se výdělku a sexuálních služeb.

16) Vkládání inzerátů, které mají za účel někoho či něco poškodit.

17) Vydávání se za veřejně známé osoby.

18) Zneužití funkce nahlášení nevhodného obsahu nebo chování.

19) Použití a zneužití ikonek a obsahu profilů administračního týmu.

 

7. Ceny za používání portálu ZijemeNezavazne.cz

 

V případě, že se uživatel rozhodne využívat VIP členství, tak aktuální a platná cena za dané členství je vždy uvedena na portálu ZijemeNezavazne.cz v sekci „V.I.P.“

V.I.P. členství není časově omezeno, tzn., že pokud se uživatel rozhodne aktivovat si V.I.P. členství, tak je po provedení platby uživateli uděleno V.I.P. členství na neomezeně dlouhou dobu.

Uživatelé mohou za V.I.P. členství zaplatit buďto bankovním převodem nebo platbou skrze poštovní složenku. Pro úspěšné aktivování služby V.I.P. je jak v případě platby bankovním převodem, tak i platby poštovní složenkou nutné uvést číslo bankovního účtu provozovatele a správný variabilní symbol. V případě platby bankovním převodem je provozovatel povinen zaslal registrovanému uživateli fakturu za poskytnuté služby, pokud si o ni uživatel zažádá.

Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz se zavazuje, že registrovanému uživateli udělí V.I.P. členství bez zbytečného prodlení ihned jakmile bude částka poukázána na bankovní účet. V případě, že si uživatel přeje aktivovat službu V.I.P. rychleji, než trvá mezibankovní převod (obvykle 1 - 2 pracovní dny) může provozovateli na e-mailovou adresu [email protected] zaslat potvrzení platby či screenshot obrazovky se záznamem uskutečnění platby. Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz se zavazuje, že pak uživateli aktivuje službu ve většině případů do jedné hodiny od zaslání e-mailové zprávy, nejpozději však do 24-ti hodin od zaslání e-mailové zprávy.

Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz si vyhrazuje právo možnosti bezplatného udělení V.I.P. členství registrovanému uživateli, přičemž je na zvážení provozovatele, u kterého uživatele toto právo uplatní a u kterého nikoliv.

Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz v současné době zahájil mimořádnou akci, na jejímž základě je V.I.P. členství pro všechny ženy bez jakýchkoliv poplatků. Nabídka platí do 30.6.2022. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto akci odvolat či prodloužit dle svého uvážení.

Na portálu ZijemeNezavazne.cz je též v nabídce i služba V.I.P. Gold. Platební podmínky pro V.I.P. Gold jsou totožné jako u klasického V.I.P. členství pouze s tím rozdílem, že v případě V.I.P. Gold je služba aktivována na dobu 12 měsíců od obdržení platby a částka za ni činí 999,- Kč.

Pokud není uživateli uděleno V.I.P. či V.I.P. GOLD do 3 pracovních dní od provedení platby, je uživatel oprávněn požádat o prozkoumání udělení V.I.P. či V.I.P. GOLD (jinými slovy - někdy se stává, že uživatel uvede špatný variabilní symbol, případně jej vůbec neuvede nebo zašle peníze složenkou špatného typu, na které také nevidíme variabilní symbol - když nevidíme variabilní symbol tak nevíme, od koho platba dorazila, nemůžeme tak V.I.P. či V.I.P. GOLD udělit a musíme čekat až se nám uživatel ozve sám :( Pokud se to stalo i Vám, tak nám napište na [email protected] žádost o prozkoumání a doložte důkaz platby za V.I.P. či V.I.P. GOLD. Obratem Vám pak V.I.P. či V.I.P. GOLD udělíme). Pokud tak uživatel neučiní, zaplacená částka propadá ve prospěch provozovatele.

Uživatel má právo zrušit své V.I.P. či V.I.P. Gold členství do 14-ti dní od jeho objednání. V případě, že se uživatel rozhodne toto své právo využívat, musí provozovatele portálu informovat o této skutečnost na e-mail: [email protected]. Provozovatel portálu je pak povinen uhradit uživateli celou částku za V.I.P. členství prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet uživatele. V den vrácení částky za V.I.P. členství bude uživateli V.I.P. členství ukončeno.

 

8. Právo na zrušení členství,  V.I.P. členství, V.I.P. Gold členství, zneviditelnění e-mailové adresy pro V.I.P. Gold uživatele

 

Zrušení profilu: V případě, že se registrovaný uživatel, ať už běžný uživatel nebo V.I.P. uživatel rozhodne zrušit profil na portálu ZijemeNezavazne.cz, je povinen napsat na e-mail: [email protected]  žádost o smazání profilu z portálu ZijemeNezavazne.cz. Provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz je pak povinen profil uživatele ZijemeNezavazne.cz bezodkladně zrušit.

Od smlouvy o V.I.P. členství či V.I.P. Gold členství je možné odstoupit do 14 dnů od jejího sjednání a to bez udání důvodu. V případě, že se registrovaný uživatel ZijemeNezavazne.cz rozhodne od V.I.P. členství či V.I.P. Gold členství odstoupit, je povinen zaslat svou žádost o zrušení na e-mail: [email protected] a současně uvést číslo svého bankovního účtu pro vrácení celé částky za V.I.P. členství či V.I.P. Gold členství. V případě, že uživatel nedisponuje vlastním bankovním účtem, musí v e-mailu doložit svou adresu, následně bude uživateli částka zaslána poštovní poukázkou.

V případě, že si uživatel, který v úvodní registraci odkliknutím pole "Souhlasím, aby moje e-mailová adresa byla zpřístupněna uživatelům V.I.P. Gold (NEPOVINNÉ) " v době své registrace přál, aby jeho e-mailová adresa v registraci uvedená byla k vidění  registrovaným uživatelům, jež mají status VIP GOLD (současní i budoucí uživatelé se statusem VIP GOLD) a nyní se rozhodl proto, že si již nepřeje, aby uživatelé VIP GOLD jeho e-mailovou adresu mohli vidět, je samozřejmě možné zajistit, aby již uživatelovu e-mailovou adresu neviděl žádný z uživatelů ZijemeNezavazne.cz. Pokud se tak uživatel rozhodne, dá tuto informaci provozovateli ZijemeNezavazne.cz na vědomí skrze e-mailovou zprávu. Po obdržení e-mailové zprávy ([email protected]) s požadavkem zneviditelnění e-mailové adresy uživatele pro všechny uživatele ZijemeNezavazne.cz, uživatele VIP GOLD nevyjímaje, se provozovatel ZijemeNezavazne.cz zavazuje, že zneviditelnění e-mailové adresy všem uživatelům ZijemeNezavazne.cz zajistí bez zbytečného prodlení, tj. maximálně do 48h po přijetí e-mailové zprávy.

 

9. Odpovědnost a záruky

 

Používání vašeho profilu je pouze na vaše vlastní riziko. Za případné škody způsobené použitím vašeho profilu nenese provozovatel portálu žádnou odpovědnost. Provozovatel není odpovědný za jakékoli chyby přenosu dat z databáze a není zaručeno úspěšné umístění.

Provozovatel portálu není odpovědný za jakoukoli ztrátu dat nebo chyby při přenosu dat a nepravdivé výsledné údaje. Uživateli nevzniká žádný nárok na plnění určitých služeb nabízených na portálu ZijemeNezavazne.cz. Za škody způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob nebo jiných chyb není provozovatel odpovědný. Jakékoli chyby nebo poškození systému, které jsou stanoveny, budou po lokalizaci co nejdříve odstraněny. Nárok na 100% dostupnost portálu neexistuje. Pro všechny nároky třetích osob či stran vyplývajících z jednání uživatele, ať už úmyslně, vědomě či nedopatřením se bude uživatel zodpovídat sám.

Pokud bude provozovatel portálu zažalován pro porušení povinností ze smlouvy, popř. bude požadována náhrada škody, za kterou je odpovědný uživatel, bude uživatel pohnán k zodpovědnosti za své jednání a bude u něj uplatněna nejen náhrada škody, ale i náklady spojené s vymáháním pohledávky, tj. zejména náklady právního zastoupení a soudní poplatky. Osobní údaje budou považovány za důvěrné. Chcete-li zabránit ztrátě dat, doporučujeme uživatelům služeb uchovávat všechny důležité údaje a případně je vytisknout.

 

10. Závěrečné prohlášení

 

Každý z uživatelů, který neprovedl registraci, je povinen se před zahájením užívání ZijemeNezavazne.cz seznámit s těmito Smluvními podmínkami a pravidly a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď ponecháním zaškrknutí pole vyjadřující souhlas se zněním těchto Smluvních podmínek a pravidel, nebo fakticky tím, že uživatel začne ZijemeNezavazne.cz používat. Pokud uživatel s těmito Smluvními podmínkami a pravidly nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání ZijemeNezavazne.cz.

Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit obsah těchto Smluvních podmínek a pravidel. Změnu sdělí provozovatel uživateli a umožní mu se s těmito změnami seznámit. Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek a pravidel nabývají účinnosti dnem zveřejnění těchto podmínek na serveru ZijemeNezavazne.cz.

Veškerá komunikace mezi provozovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě provozovatele doručením na poštovní adresu bydliště provozovatele) nebo e-mailem (v případě provozovatele doručením na e-mailovou adresu [email protected]  a v případě uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při registraci).

Toto znění Smluvních podmínek a pravidel nabývá účinnosti dne 1. 11. 2015